دانلود مقاله بیوشیمی

دانلود مقاله بیوشیمی

دانلود مقاله بیوشیمی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات


دسته بندی : وورد


نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )


تعداد صفحه : 25 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) : 


 


‏1


‏بیوشیمی


‏بیوشیمی علمی است که درباره ترکیبات و واکنشهای شیمیایی در موجودات زنده بحث ‏می‌کند.


‏دید کلی


‏اساس شیمیایی بسیاری از واکنشها در موجودات زنده شناخته شده است. ‏کشف ساختمان دو رشته‌ای دزاکسی ریبونوکلئیک اسید ‏(DNA‏) ‏، جزئیات سنتز ‏پروتئین ‏از ‏ژنها ‏، مشخص شدن ساختمان سه بعدی و ‏مکانیسم فعالیت بسیاری از مولکولهای پروتئینی ، روشن شدن چرخه‌های مرکزی متابولیسم ‏وابسته بهم و مکانیسمهای تبدیل انرژی و گسترش تکنولوژی Recombinant DNA ‏(‏نوترکیبی DNA‏) ‏از دستاوردهای برجسته بیوشیمی هستند. امروزه مشخص شده که الگو و اساس مولکولی ‏باعث تنوع موجودات زنده شده است.


‏تمامی ارگانیسمها از ‏باکتریها ‏مانند اشرشیاکلی تا انسان ، از ‏واحدهای ساختمانی یکسانی که به صورت ‏ماکرومولکولها تجمع می‌یابند، تشکیل یافته‌اند. ‏انتقال اطلاعات ژنتیکی از DNA ‏به ریبونوکلئیک اسید )(RNA( ‏و پروتئین در تمامی ارگانیسمها به صورت یکسان صورت می‌گیرد. ‏آدنوزین ‏تری فسفات (ATP) ‏، فرم عمومی انرژی در سیستمهای بیولوژیکی ، از راههای مشابهی ‏در تمامی جانداران تولید می‌شود.


‏تاثیر بیوشیمی در کلینیک


‏مکانیسمهای مولکولی بسیاری از بیماریها ، از قبیل ‏بیماری ‏کم خونی ‏و اختلالات ارثی متابولیسم ، مشخص شده است. اندازه گیری فعالیت ‏آنزیمها ‏در تشخیص ‏کلینیکی ضروری می‌باشد. برای مثال ، سطح بعضی از آنزیمها در سرم نشانگر این است که ‏آیا بیمار اخیرا ‏سکته قلبی ‏کرده است یا نه؟بررسی DNA‏در تشخیص


‏2


‏ناهنجاریهای ژنتیکی ، بیماریهای عفونی و ‏سرطانها ‏نقش مهمی ‏ایفا می کند. سوشهای باکتریایی حاوی DNA ‏نوترکیب که توسط ‏مهندسی ‏ژنتیک ‏ایجاد شده است، امکان تولید پروتئینهایی مانند ‏انسولین ‏و ‏هورمون ‏رشد ‏را فراهم کرده است. به علاوه ، بیوشیمی اساس علایم داروهای جدید خواهد بود. ‏در ‏کشاورزی ‏نیز از تکنولوژی DNA ‏نوترکیب برای تغییرات ژنتیکی روی ارگانیسمها استفاده ‏می‌شود.


‏گسترش سریع علم و تکنولوژی بیوشیمی در سالهای اخیر ، محققین را قادر ‏ساخته که به بسیاری از سوالات و اشکالات اساسی در مورد ‏بیولوژی ‏و ‏علم پزشکی ‏جواب بدهند. چگونه یک تخم حاصل از ‏لقاح گامتهای نر و ماده به ‏سلولهای عضلانی ‏، ‏مغز ‏و ‏کبد ‏تبدیل می‌شود؟ به چه صورت ‏سلولها با همدیگر به صورت یک اندام پیچیده درمی‌آیند؟ چگونه رشد سلولها کنترل ‏می‌شود؟ علت ‏سرطان ‏چیست؟ ‏مکانیسم ‏حافظه ‏کدام است؟ اساس مولکولی ‏اسکیزوفرنی ‏چیست؟


‏مدلهای مولکولی ساختمان سه بعدی


‏وقتی ارتباط سه بعدی بیومولکولها و نقش ‏بیولوژیکی آنها را بررسی می‌کنیم، سه نوع مدل اتمی برای نشان دادن ساختمان سه بعدی ‏مورد استفاده قرار می‌گیرد.


‏مدل فضا پرکن (Space _ Filling)


‏این نوع مدل ، خیلی واقع بینانه و مصطلح ‏است. اندازه و موقعیت یک ‏اتم ‏در مدل فضا پرکن بوسیله ‏خصوصیات باندها و شعاع ‏پیوندهای واندروالسی ‏مشخص می‌شود. رنگ ‏مدلهای اتم طبق قرارداد مشخص می‌شود.


‏مدل گوی و میله (ball _ and _ Stick)


‏این مدل به اندازه مدل فضا پرکن ، ‏دقیق و منطقی نیست. برای اینکه اتمها به صورت کروی نشان داده شده و شعاع آنها ‏کوچکتر از ‏شعاع واندروالسی ‏است. 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :